• VMV - Jaarvergadering

     
     
     
    De laatste algemene ledenvergadering van VMV'60 was op woensdag avond 19 oktober 20:00 uur in het Boshuis.
    De notulen zijn hier te vinden:  Notulen VMV vergadering 2022.