• AVG Protocol

  - Om lid te worden van onze vereniging dienen de ledenadministratie en de penningmeester over slechts enkele gegevens te beschikken. Deze persoonsgegevens worden middels een inschrijfformulier, uitsluitend, aan de ledenadministratie ter beschikking gesteld. Na verwerking van de gegevens wordt het inschrijfformulier vernietigd.

  - Ten einde datalekken zoveel mogelijk te voorkomen worden gegevens van de leden uitsluitend opgeslagen op een computer. De beheerder van deze computer is verantwoordelijk voor het beveiligen van de data. Uitsluitend de ledenadministratie en de penningmeester zullen toegang hebben tot het systeem. De ledenadministratie/FG (Functionaris voor gegevensbescherming) draagt tevens zorg voor een adequate beveiligingssoftware.

  - De ledenadministratie zal uitsluitend de volgende gegevens bevatten:

  * Naam

  * Telefoonnummer

  * Emailadres

  * Banknummer

  * Geboortedatum

  Het opnemen van deze gegevens is onverbrekelijk verbonden aan het lidmaatschap.

  - Desgewenst heeft ieder lid recht op inzage van de van hem/haar opgeslagen gegevens. Tevens heeft het lid recht op aanvullingen en/of wijzigingen van deze gegevens.

  - Wanneer een lidmaatschap wordt beƫindigd dienen de gegevens van het betreffende lid uit het bestand te worden verwijderd.

  - Voor de indeling van een lid in het juiste team dienen wij vanuit de bond uit gaan van het geboorte jaar. (NB overigens kan hier op basis van vaardigheden en groepsgenoten vanaf worden geweken. Hiervoor dient dan wel dispensatie te worden aangevraagd.) De school en groep gegevens worden slechts eenmalig gebruikt voor indeling in een geschikt team. De leden van de technische commissie beschikken, voor het maken van de teamindelingen, alleen over de gegevens naam en geboortedatum.

  - De vrijwilligerscoƶrdinator beschikt vanuit het centrale bestand over een lijst van naam en emailadres om zorg te kunnen dragen voor de uitvoering van ons vrijwilligersbeleid.

  - De foto zal niet door de vereniging worden bewaard maar zal aan de bond beschikbaar worden gesteld. De bond gebruikt deze om een scheidsrechter te laten controleren of de spelers in het veld ook speelgerechtigd zijn.

  - Met het PIA (Privancy Impact Assessment) wordt in beeld gebracht wat de gevolgen kunnen zij voor de personen indien er sprake is van een datalek. Gezien de omvang van onze vereniging worden wij hiervan vrijgesteld.

  - Als er sprake is van een onverhoopt datalek dan dient dit gemeld te worden bij de FG. De FG doet melding bij de Autoriteit Persoongegevens.