• Ook wij doen elk jaar mee met de Grote Clubactie en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! De trekking is op 9 december.

    Alle jeugdleden van de F-, E-, D-, en C-teams ontvangen ontvangen van hun trainer een verkoopboekje met een begeleidende brief. De oudere jeugdleden, senioren en recreanten krijgen per team een verkoopboekje.

    We hopen op een mooie opbrengst.