• Op zaterdag 14 september 2019 start de Grote Clubactie. Dit jaar doen wijook weer mee en willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! De trekking is op woensdag 11 december.

    Alle jeugdleden van de F-, E-, D-, en C-teams ontvangen uiterlijk 13 september een verkoopboekje met een begeleidende brief. De oudere jeugdleden, senioren en recreanten krijgen per team een verkoopboekje.We hopen dat jullie allemaal weer meedoen om de opbrengst van verleden jaar (€1514,-) minimaal te evenaren!

    Met vriendelijke groet,

    Sjaak Kaandorp, Jolanda Woestenburg, Hanneke Pepping