• Notulen ledenvergadering VMV'60

    Krijg inzicht wat er is besproken tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering VMV'60 ledenvergadering. Klik hier en zie de notulen in van 19 oktober 2022.