• Staan jouw gegevens al juist in Sportlink?

    Zoals elk jaar wordt net voor de zomervakantie de automatische uitnodiging voor het spelregelbewijs verstuurd. Deze zal verzonden worden naar leden die 14 jaar zijn of worden in het komende seizoen. Om dit goed te laten verlopen, en vooral voor de eventuele opleidingen in de toekomst, is het belangrijk dat het eigen e-mailadres in Sportlink staat. Veel kinderen maken nog gebruik van het  e-mailadres van een van de ouders. Het is van belang dat deze kinderen een eigen e-mailadres registreren voor ze worden uitgenodigd voor het spelregelbewijs (dit zal begin juli zijn). Wordt dit niet gedaan, dan worden de accounts die in de online leeromgeving staan geregistreerd onder hetzelfde e-mailadres gekoppeld aan één persoon. Dit kan helaas niet meer worden aangepast en gevolg hiervan zal zijn dat de verkeerde naam op diploma’s komt te staan.

    Naast het invoeren van het juiste (en eigen) e-mailadres in Sportlink, merken we soms ook dat de telefoonnummers niet kloppen. We willen jullie graag vragen om de juiste gegevens voor zondag 23 juni aan de ledenadministratie van je vereniging door te geven (indien nodig) zodat zij dit kunnen aanpassen in Sportlink. Vervolgens de vraag om aan het begin van het nieuwe seizoen een recente foto in je handbaltenue naar de ledenadministratie van je verenigingen te sturen.  

    Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen via: opleidingen@handbal.nl