• Protocol verantwoord sporten

  Protocol verantwoord sporten

  De gemeente vraagt graag uw aandacht voor het volgende protocol om verantwoord sporten mogelijk te maken in deze tijden. We vragen u dan ook even de tijd te nemen om dit door te lezen.

  Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar
  Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, georganiseerd en onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht(op buitenzwembaden na). Het kabinet heeft de gemeente opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

  Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes:

  • Ingezaaide grasvelden op sportaccommodaties mogen niet worden betreden. De vereniging ziet hierop toe.
  • Wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), geef dit aan bij de buurtsportcoach. Deze stemt het af met de gemeente.
  • Bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Neem dan contact op met de buurtsportcoach die voor de coördinatie zorgt.
  • Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de buurtsportcoach.
  • Zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
  • Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje); Deze mag er van mij uit. Is dubbel met hieronder.
  • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht.
  • Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
  • Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie.
  • Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag.
  • Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs.
  • Stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt.
  • Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
  • Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
  • Ouders mogen de sportaccommodatie niet betreden.
  • Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
  • Houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. Trainers/corona-verantwoordelijke heeft hier een rol in.
  • Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes). Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven.
  • Zie toe dat ingezaaide grasvelden niet worden gebruikt.
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
  • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.
  • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
  • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Voor sporters

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit bij je trainer/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
  • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
  • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid.
  • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden.
  • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
  • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
  • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  Voor ouders en verzorgers

  • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit bij de trainer/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom.
  • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.