• Notulen jaarvergadering VMV beschikbaar

    Woensdag 23 oktober heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VMV plaatsgevonden.

    De notulen vindt u hier: NOTULEN 2019