• VMV'60 Algemene Ledenvergadering en indienen steunaanvraag

    Op woensdag 23 oktober vindt om 20.00 uur in het Boshuis de jaarlijkse ledenvergadering van de VMV'60 in. 

    Iedereen die een steunaanvraag wil indienen kan dat dus doen! De steunaanvraag kan dan in deze vergadering behandeld worden.
    Als je wilt weten hoe.... gewoon via een mail naar vmv@meervogels60.nl,
    Het protocol staat hiervoor ook op de site onder het kopje 'VMV'