• Grote Clubactie was een succes!

    We zijn zeer verguld te melden dat we ruim 1200 loten hebben verkocht dit jaar.
    Dat betekent ruim 2.800 euro voor onze club.
    Bij deze willen wij iedereen bedanken, zowel lotenverkopers als kopers voor dit grote succes.