• Grote Clubactie was een succes!

    We zijn zeer verguld te melden dat we ruim 1100 loten hebben verkocht dit jaar.

    Dat betekent ruim 2.500 euro voor onze club.

    Bij deze willen wij iedereen bedanken, zowel lotenverkopers als kopers voor dit grote succes.

    met vriendelijke groet, commissie GroteClubactie 2020

    Sjaak Kaandorp & Hanneke Pepping