• Protocol verantwoord sporten

  Protocol verantwoord sporten https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v15.pdf

  Het protocol bestaat uit 10 pagina’s. Onderstaand zie je een korte samenvatting van de inhoud.

  Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

  Algemene uitgangspunten

  • blijf thuis bij klachten en laat je testen; • pas hygiëne toe; • houd 1,5 meter afstand; • werk zoveel mogelijk thuis; • vermijd drukte. • het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

  Uitzonderingen op de 1,5 m

  • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; • personen t/m 17 jaar alleen onderling; • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat;

  • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;

  wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar; • voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;

  • zorg ook voor toeschouwers te voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;

  na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters niet blijven, Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);

  Aanvulling op de algemene regels van bovenstaand protocol voor 18 jaar en ouder:

  De kleedruimtes/douches zijn van dien aard dat de 1,5 m afstand onderling lastig te handhaven is. Dus tijdens het buiten seizoen gelden tot nader order het volgende advies:

  thuis omkleden en thuis douchen, toiletgebruik is mogelijk!

  Namens het bestuur.